Ochrana osobních údajů

Zákazník uděluje prodávající odesláním objednávky souhlas ke zpracovávání jím sdělených osobních údajů, včetně elektronického kontaktu (e-mail). Tyto údaje budou prodávající používány výlučně k umožnění přístupu zákazníka do e-shopu a plnění uzavřených smluv včetně evidence všech transakcí uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu.

Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávající, výlučně ke shora zmíněným účelům a nebudou zpřístupněny žádné další osobě.